콘텐츠로 건너뛰기

Nhà cái lừa đảo

NẾU BẠN KHÔNG THỂ RÚT TIỀN MÀ KHÔNG CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG, HÃY GỬI THÔNG TIN, BẰNG CHỨNG CHO CHÚNG TÔI.
BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC 100K

KEO NHA CAI

TitleNhà cái CQ988 lừa đảo2022-08-15 06:23
Name

F318_F412_cq9.png
 


Tên trang web : CQ988
Tên Miền : cq9161.com
rút tiền thì bị khóa tài khoản.Nhà cái CQ988 lừa đảo !!! Tôi xin bốc phốt bọn này nha, bọn nó mất dạy kinh khủng mọi người né xa bọn này nha. Web bọn nó tạo ra chỉ để đi lừa đảo nạp được chơi được nhưng không được rút nha. Hôm nay tôi nạp 3 lần rồi, nạp chơi thua thì không sao nạp ăn ra được một chút thì bọn nó bảo trùng ip nên không cho rút tiền. Mình cũng không nhận khuyến mại hay bất kì code hay gì chắc game nó làm để một mình nó chơi hay sao mà chỉ nạp được không được rút. Nếu như mình nhận khuyến mại xong bọn nó bảo mình bào khuyến mại thì còn đỡ tức hơn đây mình không nhận bất kì gì của chúng nó mà lại không cho rút. Đầu năm gặp quả ăn cướp trắng trợn quá.  F319_F413_cq1-min.png
 

F320_F414_cq2-min.png
 

F321_F415_cq3-min.png
 

F322_F416_cq4-min.png
 

F323_F417_cq5-min.png
 

F324_F418_cq6-min.png
 

F325_F419_cq7-min.png
 

#KEONHACAI# KEO NHA CAI# NHA CAI LUA DAO# Nhà cái lừa đảo# Nhà cái CQ988 lừa đảo# CQ988
Comment
0
Số vụ lừa đảo mỗi ngày
0
Số trang web lừa đảo

Chúng tôi sẽ liên hệ với nhà cái đó để làm rõ thực hư việc lừa đảo. Góp phần đòi lại công bằng cho người chơi.

keo nha cai